S.C. Carpatcement Holding S.A este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi/sau valorificare a uleiurilor uzate. Adresa sediului social/punctului de lucru: Str. Piatra Corbului nr.80, Tel:0233-254221, Fax:0233-253131,e-mail: