CARPATCEMENT HOLDING este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi/sau valorificare a uleiurilor uzate. Adresa sediului social/punctului de lucru: p.l. Fieni, str. Aurel Rainu, nr.34Daniel Olic; 0720072908