Centru de colectare deșeuri ulei uzat în județul Suceava, Suceava

SC OMV Petrom SA este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi/sau valorificare a uleiurilor uzate. Adresa sediului social/punctului de lucru: Depozitul Suceava;str.Bazelor,nr.1,Babeii Daniel,0730606270

  1. Centre de colectare județul Suceava
  2. Centre de colectare Suceava
  3. Centre de colectare ulei uzat