Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Fetești, județul Ialomița

SC PRIMERA GRUP SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Fetești, DN 3B, Fetești – Stelnica

Loc. Fetesti, str. Nucilor, nr. 8
tel 0726-783347

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Fetești
  2. Centre de colectare județul Ialomița
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz