Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Buzău, Râmnicu Sărat

SC MSD COM SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Rm.Sărat,șos.Focșani nr.43, jud. Buzău, tel: 0238/712599 și fax: 0238/435336, mail: , pers. contact Camelia Secuiu- 0740184937

SC MSD COM SRL, – Buzau, Str.
Transilvaniei, nr. 425 Bis, Jud. Buzau CUI: RO 6303763
Tel: 0238/435.336; fax: 0238/712.599
Email: Administrator: Sandu Emilian Nicu

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Buzău
  2. Centre de colectare Râmnicu Sărat
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz