Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Galați, Tecuci

SC LEGION GUARD SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Tecuci, str. Cuza Voda nr. 116, tel: 0744597872, Danila Carmina

  1. Centre de colectare județul Galați
  2. Centre de colectare Tecuci
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz