Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Mureș, Ungheni

SC HANC LUCK SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în loc. Ungheni, str. Principala nr. 431A

  1. Centre de colectare județul Mureș
  2. Centre de colectare Ungheni
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz