Ofertă colectare fier vechi și metale neferoase, VSU în județul Alba, Poiana Vadului

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA
COMUNA POIANA VADULUI
PRIMĂRIA
telefon-fax 0258701856, mobil 0786395314, 0786395317
e-mail: ,
com. Poiana Vadului, nr.27A , cod 517545
Nr. 4602/10.12.2021

CĂTRE,
REMAT CÎMPENI SEBEȘ S.A CÎMPENI
Str. Gării nr. 2 JUDEȚ ALBA

Prin prezenta vă rugăm sa ne faceți o oferta pentru prețul de fier vechi cu transportul inclus de la sediul nostru pentru utilajul IFRON DL 10 serie 507630 care este amortizat total fiind într-o stare avansată de degradare și uzură și poate fi valorificat la preț de fier vechi la prețul pieței.
Vă mulțumim!

Primar,
TOADER BENIAMIN

TOADER BENIAMIN – POIANA VADULUI, jud. Alba

TOADER BENIAMIN a transmis aceast mesaj către autorul anunțului Remat Câmpeni Sebeș Sa Câmpeni, dar dorește dorește să primească mesaje și de la alte centre de colectare din POIANA VADULUI/Alba sau persoane interesate.

Centre de colectare care credem că ar putea răspunde căutărilor dvs.

  1. Remat Câmpeni Sebeș Sa Câmpeni
  2. Centre de colectare deșeuri în județul Alba
  3. Centre de colectare deșeuri în Poiana Vadului
  4. Centre de colectare fier vechi și metale neferoase
  5. Centre de colectare VSU