Ofertă colectare fier vechi și metale neferoase, plastic în județul Buzău, Mărăcineni

Subscrisa ROYAL INSOLV I.P.U.R.L., CIF RO 28399581, cu sediul in Bucuresti, str. Negru Voda, nr. 2, bl. C4, sc. 3, et. 6, ap. 86, sector 3, Număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare RFO II – 0535, Nr. matricol 2A0535, tel./fax. 031.401.27.18, tel. mobil 0723.452.218,in calitate de lichidator judiciar aldebitoarei A.P.S.A. – AGRISTORE PRIME SITE S.A. – in faliment, cu sediul social in Bucuresti, str. H.M. Berthelot, nr. 59, etaj 1, sector 1, CUI RO 30866018, Număr de ordine în registrul comerţului J40/12880/2012, conform sentintei civile nr. 7479 din data de 15.12.2017, pronuntata in dosar nr. 24981/3/2015, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII-a Civila, prin prezenta anunta,

Organizarea selectiei de oferte pentru valorificarea urmatoarelor bunuri mobile, proprietatea debitoarei Apsa Agristore Prime Site S.A. – in faliment, ca deseuri cu valoare recuperabila, constand in:

>>> Bunuri realizate din materiale feroase
>>> Bunuri realizate din materiale plastice (HDPE, PVC, Politilena, etc.)

Lista cu bunurile detaliate poate fi consultata in fotografiile atasate acestui anunt, sau poate fi si solicitata lichidatorului judiciar prin e-mail.

Oferta trebuie fie formulata in scris, semnata, stampilata si sa cuprinda pretul/kg oferit de care societatea interesata de achizitie si poate fi transmisa catre lichidatorul judiciar, pana la data de 09.06.2023, orele 18.00, prin fax 031.401.27.18, sau la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Negru Voda, nr. 2, bl. C4, sc. 3, et. 6, ap. 86, sector 3.

Bunurile ce fac obiectul vanzarii, sunt situate in str. Elesteului, nr. 36, sat Capatinesti, comuna Maracineni, Jud. Buzau si se vor prelua de catre cumparator de la aceasta adresa.

Bunurile cu mentiunea «amplasate in camp» sunt situate/ingropate pe terenurile agricole ale localitatilor Buzau (Sina), Lipia, Odoba, judetul Buzau, iar dezinstalarea/extragerea acestora din subterean se va realiza de catre cumparator.

Informatii suplimentare se pot obtine contactand lichidatorul judiciar la numarul de telefon 0723.452.218

Centre de colectare care credem că ar putea răspunde căutărilor dvs.

  1. Centre de colectare deșeuri în județul Buzău
  2. Centre de colectare deșeuri în Mărăcineni
  3. Centre de colectare fier vechi și metale neferoase
  4. Centre de colectare plastic