Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Baia Mare, județul Maramureș

SC FORTUNA MOTOR SA este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Baia Mare, b-dul Indepenedentei nr. 126

Baia Mare, b-dul Independenței nr. 12

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Baia Mare
  2. Centre de colectare județul Maramureș
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz