Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Bălăușeri, județul Mureș

SC SILREF COMPANY SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Balauseri, str Garii nr 311,

  1. Centre de colectare Bălăușeri
  2. Centre de colectare județul Mureș
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz