Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Bârlad, județul Vaslui

SC COMPPlL VASLUI SA este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Barlad, str. Palermo nr. 2

  1. Centre de colectare Bârlad
  2. Centre de colectare județul Vaslui
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz