Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Bistrița, județul Bistrița-Năsăud

SC AUTOMOBIL LUC SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Bistrița, str. Zavoaie, fn (sub Cighir), tel: 0745654119, Iuga Grigore

Baia Mare, B-dul Independentei nr.126, Tel/fax: 0362-404947; tel: 0362-809995; 0730-076691; e-mail:

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Bistrița
  2. Centre de colectare județul Bistrița-Năsăud
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz