Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Brașov, județul Brașov

SC DUILA IMPEX SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Brașov, Fdt. Harmanului nr. 10, tel.: 0268/329048, Palade Angelica

Brașov, Fdt. Hărmanului nr. 10, tel.: 0268/329048, Palade Angelica,, Mobil 0721/571284

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Brașov
  2. Centre de colectare județul Brașov
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz