Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Budești, județul Vâlcea

SC CATALIN SI DRAGOS SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în com. Budești, sat Racoviță, Punct Poligon

  1. Centre de colectare Budești
  2. Centre de colectare județul Vâlcea
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz