Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Buzău, județul Buzău

SC COMAT BUZĂU SA este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Buzău str. Transilvaniei nr.425 bis, jud. Buzău

Buzău, str. Transilvaniei, nr.425 bis, tel: 0238/710966, fax:0238/710709, e-mail: , jud. Buzău

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Buzău
  2. Centre de colectare județul Buzău
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz