Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Ceuașu de Cîmpie, județul Mureș

SC MILE AUTO SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Comuna Ceuasu deCimpie,Sat Cimpenita nr. 1/B, Telefon: 0744252745

  1. Centre de colectare Ceuașu de Cîmpie
  2. Centre de colectare județul Mureș
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz