Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Craiova, județul Dolj

SC D.V.M PREST SERV SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Craiova, B-dul Nicolae Titulescu, nr 172 A

  1. Centre de colectare Craiova
  2. Centre de colectare județul Dolj
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz