Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Cristian, județul Sibiu

SICON TRADING SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Cristian,DN 1 FN, tel:0723508116,

Sibiu, str.Lomonosov nr. 1,tel: 0722322054

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Cristian
  2. Centre de colectare județul Sibiu
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz