Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Faraoani, județul Bacău

SC IBEB CAR SECOND SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în com. Faraoani, sat Faraoani

Bacău, str. George Bacovia nr. 68/B/8, Păun Alina, tel: 0744581557

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Faraoani
  2. Centre de colectare județul Bacău
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz