Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Focșani, județul Vrancea

SC REMAT SA Iași este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Focșani, str. Antrepozite 1, tel: 0237/238736, Iftenie Romilia

  1. Centre de colectare Focșani
  2. Centre de colectare județul Vrancea
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz