Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Galați, județul Galați

SC NALBA SA este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Galați, str. Brăilei nr. 219, tel: 0236/494949,0746079852 Zamfir Doina

  1. Centre de colectare Galați
  2. Centre de colectare județul Galați
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz