Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Geoagiu, județul Hunedoara

SC HOJ AUTO CENTER SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Geoagiu, sat Gelmar, nr. 9A, tel: 0744503219, Hojda Ioan

  1. Centre de colectare Geoagiu
  2. Centre de colectare județul Hunedoara
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz