Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Mureș, Miercurea Nirajului

SC MAR GROUP SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în loc. Miercurea Nirajului, str. Zorilor nr. 2A, tel: 0742090659, Stoica Marian

  1. Centre de colectare județul Mureș
  2. Centre de colectare Miercurea Nirajului
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz