Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Bacău, Nicolae Bălcescu

SC CARSERO SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în comuna Nicolae Balcescu, str. Principală fn

Bacău, str. Martir Cloșca 6/B/4, tel: 0234/214084, fax: 0234/214204, Carmen CIOVICĂ, 0740191915

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Bacău
  2. Centre de colectare Nicolae Bălcescu
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz