Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Bihor, Oradea

SC AUTOHAUS D & G SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Oradea, str. Czaran Gyula, nr. 1, tel: 0747937232

  1. Centre de colectare județul Bihor
  2. Centre de colectare Oradea
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz