Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Mureș, Panet

SC BOCI SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în com. Panet, sat Santioana de Mures, str. Principală nr. 447B

com. Panet, sat Santioana de Mureș, str. Principala nr. 447B, tel. 0745252818, Keneyeres Sandor

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Mureș
  2. Centre de colectare Panet
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz