Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Mureș, Panet

SC BOCI SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în com. Panet, sat Santioana de Mures, str. Principală nr. 447B

  1. Centre de colectare județul Mureș
  2. Centre de colectare Panet
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz