Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Ilfov + București, județul Ilfov, Pantelimon

SC PRO AUTO COLLINI SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Pantelimon, Sos de Centura nr 10, Tel:021/337.98.07; Fax: 021-337.98.08; E-mail:
Carmen Chiricea

Pantelimon, Sos. de Centura nr. 10, Dan Barbu, tel: 0747133970, 0747133974

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Ilfov + București
  2. Centre de colectare județul Ilfov
  3. Centre de colectare Pantelimon
  4. Centre de colectare vehicule scoase din uz