SC TEHNOINVEST TRADE SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Popești – Leordeni, Şos Olteniței nr 218, Parvu Dorel, tel: 0731731481