Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Suceava, Rădăuți

SC AUTOSERVICE SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Rădăuți, str. Câmpului nr. 1, tel: 0230/563699, fax: 0230/566130, Ianovici Radu Vasile

Rădăuți, str. Câmpului nr. 1, tel: 0230/563699, fax: 0230/566130, Ianovici Radu Vasile

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Suceava
  2. Centre de colectare Rădăuți
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz