Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Vâlcea, Râmnicu Vâlcea

II ENACHE GH. DANIEL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Rm. Vâlcea, str. Raureni nr. 71A

  1. Centre de colectare județul Vâlcea
  2. Centre de colectare Râmnicu Vâlcea
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz