Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Bacău, Secuieni

SC VELAUTO COMPANY SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în com. Secuieni, sat Secuieni, nr. 534, tel: 0741121512, Grigoraș Constantin Cristinel

com. Secuieni, sat Secuieni, nr. 1/B/1, tel: 0741121512, Grigoraș Constantin Cristinel,

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Bacău
  2. Centre de colectare Secuieni
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz