Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Vâlcea, Stolniceni

SC DUCU PREST SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Stolniceni nr. 14, tel: 0745249976

  1. Centre de colectare județul Vâlcea
  2. Centre de colectare Stolniceni
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz