Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Suceava, Suceava

MUHA M. TRAIAN PFA este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Suceava, str. Gheorghe Doja nr. 61D, tel/fax: 0230/535353, 0230/525252

  1. Centre de colectare județul Suceava
  2. Centre de colectare Suceava
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz