Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Hereclean, județul Sălaj

AUTO VIP SRL este operator economic autorizat pentru colectara și tratarea vehiculelor scoase din uz, cu punct de colectare în Hereclean, la adresa: com. Hereclean, sat Panic nr. 2 B.
Sediu social:com. Pericei, Badacin nr. 153, tel: 0260/669962, 0741272923

com. Pericei, Badacin nr. 153, tel: 0260/669962, 0741272923

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Hereclean
  2. Centre de colectare județul Sălaj
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz