Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Satu Mare, Racșa

NICO & POP SRL este operator economic autorizat pentru colectara și tratarea vehiculelor scoase din uz, cu punct de colectare în Racșa, la adresa: Sat Racșa, comuna Racșa, CF nr. 10103, județul Satu Mare, .
Sediu social:Sat Prilog, nr.1, comuna Orașul Nou, județul Satu Mare, tel. 0745-818676, Bura Vasile, e-mail

  1. Centre de colectare județul Satu Mare
  2. Centre de colectare Racșa
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz