Macebo Prod SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje din metale (oțel, aluminiu, fier vechi), cu punct de lucru în Bacău, com. Ștefan cel Mare, sat Rădeana, nr. 387.