Colectarea deșeurilor de la persoane non-casnice / juridice în Mureș

Publicat în Mureş acum 11 luni

Având în vedere că începând cu data de 5 noiembrie 2022 noul operator de salubritate este Compania de Salubritate Brantner Veres S.A. și pentru respectarea prevederilor Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor la nivelul județului Mureș, vă comunicăm modalitatea de colectare și transport a deșeurilor, pentru persoanele non-casnice, și cea de plată a serviciilor prestate.

Important! Contractele semnate cu vechiul operator de salubritate de către persoanele non-casnice își încetează aplicabilitatea. Dar NU se vor semna alte contracte cu noul operator.

Persoanele non-casnice au următoarele obligații:

1.      Să completeze Anexa 4 a Hotărârii Consiliului Județean nr. 21/2021, pe care o pot descărca de la următoarea adresă de internet: https://bit.ly/3UMxtOn

2.      Să depună anexa completată la Registratura Primăriei sau la sediul ADP din strada Kós Károly nr. 1/B, respectiv să o trimită prin email – doar cu semnătură digitală – la adresa .

3.      Persoanele non-casnice își vor asigura pe cheltuială proprie sau vor închiria de la Operator recipientele necesare, astfel încât colectarea deșeurilor similare să poată fi asigurată prin separarea acestora în minimum patru fracții (rezidual/rezidual și biodegradabil amestecat, reciclabil din categoria hârtie/carton, plastic/metal, respectiv sticlă).

4.      Recipientele deținute de către persoanele non-casnice, precum și cele închiriate de ei de la Operator, vor fi dotate de către acestacu câte o etichetă RFID (de identificare prin radiofrecvență), care va asigura identificarea fiecărei persoane juridice în parte la momentul colectării și, de asemenea, cântărirea individuală a fiecărui recipient, astfel încât persoanele juridice în cauză să achite la Primăria Municipiului Târgu Mureș o taxă corespunzătoare cantității reale de deșeuri generate. (Cuantumul taxei a fost stabilită în lei/tonă.)

5.      Pentru persoanele non-casnice care dețin (au în proprietate) recipientele necesare colectării selective, Operatorul va distribui etichetele RFID.

6.      Pentru persoanele non-casnice care vor închiria recipientele, însuși Operatorul va monta etichetele RFID pe acestea, etichetele fiind asigurate prin contractul încheiat cu furnizorul sistemului de cântărire și urmând să fie predate persoanelor juridice în cauză pe bază de chirie.

7.      Etichetele se vor monta doar pe recipiente de 120 l şi 240 l, respectiv pe europubele de 1,1 m3. Recipientele mai mari de 1,1 m3 vor fi ridicate, transportate și cântărite direct la stația de transfer de la Cristești.

8.      Graficul de colectare a deșeurilor municipale similare agreat contractual poate fi consultat pe site-ul de internet al Primăriei Municipiului Târgu Mureș.

9.      În conformitate cu Regulamentul de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în județul Mureș pentru finanțarea sistemului de management integrat al deșeurilor municipale, persoanele non-casnice au obligația de a depune la Primărie Declarația de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori non-casnici, din care să reiasă cantitățile generate de-a lungul unui trimestru (noiembrie-decembrie 2022 și ianuarie 2023) pentru care vor achita la Primărie taxa specială de salubritate (stabilită în lei/tonă).

10.  Cuantumul taxei speciale se stabilește anual de către Consiliul Județean Mureș și se aprobă prin hotărârea Consiliului Local. Utilizatorii au obligația de a achita la Primăria Municipiului Târgu Mureș taxa specială de salubrizare pentru cantitățile de deșeuri generate, estimate în Declarația de impunere. Cuantumul taxei speciale stabilite pentru utilizatorii non-casnici pentru anul 2022 este de 592,07 lei/tonă de deșeu municipal generat. (Cuantumul specificat include TVA.)

via Punctul.ro

Vezi punctele de colectare administrate de

Adaugă un comentariu
(obligatoriu)

(obligatoriu)

(obligatoriu)