Centre de colectare baterii auto

In cazul bateriilor auto cu plumb, 70% din greutatea bateriei este plumb reutilizabil. În depozitele de deșeuri, există pericolul ca metalele grele prezente în baterii auto să se infiltreze lent în sol, în apele subterane sau de suprafață. Bateriile auto uscate contribuie cu aproximativ 88% din conținutul total de mercur în fluxul de deșeuri municipale solide și 50% din cadmiu. Când sunt arse, unele metale grele, cum ar fi mercurul, se poate vaporiza și poate fi eliberat în aer, iar cadmiul și plumbul pot ajunge în cenușă.

Resetează filtrele