Centru de colectare deșeuri baterii auto în județul Arges, Mărăcineni

MARKET SISTEM CONTROL SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în sat Argeselu, nr. 560 E, com. Maracineni

  1. Centre de colectare județul Arges
  2. Centre de colectare Mărăcineni
  3. Centre de colectare baterii auto