ECO SAL SRL - Firmă de colectare și reciclare deșeuri în Mediaș, județul Sibiu

Colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special

1. Deşeuri menajere
Colectarea deşeurilor menajere de la persoane fizice, agenţi economici şi instituţii publice se realizează cu autovehicule special echipate, din recipiente standardizate cu capacitate cuprinsă între 120 l. şi 1100 l. Colectarea deşeurilor menajere se realizează după un program stabilit de operatorul de salubritate şi aprobat de autorităţile locale din municipiul Mediaş, astfel:

– la gospodăriile la case, o dată pe săptămână;

– la gospodăriile la blocuri, din punctele comune de colectare, de trei ori pe săptămână.

Deşeurile periculoase se colectează în containere speciale, amplasate periodic în cartiere. Deşeurile colectate, sunt transportate, în vederea depozitării temporare, prelucrării şi eliminării la Centrul pentru colectarea şi prelucrarea deşeurilor din municipiul Mediaş.

2. Deşeuri reciclabile
Activitatea de precolectare a deşeurilor reciclabile se realizează pentru următoarele tipuri de deşeuri: hârtie/carton, PET, PE, aluminiu şi ambalaje de sticlă. Colectarea deşeurilor reciclabile se realizează în următoarele modalităţi:

– la gospodăriile la case, o dată pe lună, în saci de plastic inscripţionaţi corespunzător, puşi la dispoziţie de către S.C. ECO-SAL S.A. Mediaş, în colaborare cu S.C. ECO ROM AMBALAJE S.A.

– la gospodăriile la blocuri, de două, trei ori pe săptămână, în containerele destinate colectării selective, inscripţionate corespunzător, amplasate în puncte de colectare special amenajate.

– la agenţi economici şi instituţii publice în containere destinate în acest sens puse la dispoziţie de operatorul de salubritate sau achiziţionate de utilizator, sau prin alte modalităţi acceptate de comun accord, în ziua stabilită în contractul de prestări servicii, sau la solicitare.

Programul după care se desfăşoară activitatea de colectare a deşeurilor reciclabile este stabilit de societatea de salubritate şi aprobat de autorităţile locale. Transportul deşeurilor reciclabile se realizează selectiv, pe tipuri de deşeuri, cu autovehicule specializate care să nu permită amestecarea categoriilor de deşeuri până la punctul de depozitare temporară – staţia de sortare şi transfer a deşeurilor. În regiunea deservită de S.C. ECO-SAL S.A., sunt amenajate 205 de puncte de colectare selectivă a deşeurilor de hârtie, carton, plastic, metale şi sticlă.

Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 13 Medias
Phone : 0374-075-464
FAX : 0269-448-226
Email :
Website : https://www.eco-sal.ro
0374075464
http://eco-sal.ro


Puncte și centre de colectare Eco SAl SRL:

Despre Eco SAl SRL: