Centrul de management al deșeurilor de la Glada - Colectare deșeuri