Punct de colectare fier vechi și metale neferoase, hârtie, PET, plastic în Giurgiu, județul Giurgiu

Cerere Oferta
Stimata doamna, Stimate Domn,
Asociaţia „Planeta Verde” este o asociaţie non-profit înfiinţată în anul 2010, a cărui fondatori au o vastă experienţă în domenii precum mediul înconjurător şi schimbările climatice, servicii publice, planificare urbană, turism, cultură civică şi dezvoltare durabilă.
În anul 2015, în perioada 12.05 – 01.11.2015, Asociaţia Planeta Verde va demara împreună cu doi parteneri economici o campanie la nivel naţional de educare și conştientizare în urma căreia vor fi generate circa 7.500 t de deșeuri de ambalaj, în special PET dar și hârtie – carton, aluminiu și alte plastice; unul dintre parteneri este INTERSEMAT SA. Campania va presupune amplasarea a 185 de puncte mobile în incinta spaţiilor deţinute de partenerii noștrii. În aceste locaţii se vor desfăşura activităţi de educare şi conştientizare a populaţiei cu privire la importanţa protejării mediului înconjurător, importanţa colectării selective a deşeurilor, şi, în urma acestor activități vor fi strânse deşeurile de ambalaje colectate selectiv de către cetăţeni cu ajutorul Sacului Galben al Reciclării. Aceste deşeuri de ambalaje trebuie colectate de la punctele în care se desfăşoară campania şi trimise la reciclat cu asigurarea trasabilităţii astfel încât deşeurile colectate să fie raportate în contul INTERSEMAT SA pentru îndeplinirea obiectivelor anuale de recilare conform HG 621/2005 şi a OUG 196/2005 Anexa 3 cu respectarea prevederilor OM 192/2014.
Campania fiind organizată de către o asociației non-profit ce trebuie să-și acopere costurile, toate deșeurile reciclabile colectate vor fi transferate către dumneavoastră în baza unei valori economice de piață și veți putea să le valorificați mai departe către reciclare finală sau vor fi date către dumneavoastră doar pentru activitățile de colectare, sortare și/sau balotare și apoi transferate către un reciclator final, urmând ca și compania dumneavoastră să fie plătită pentru aceste servicii.
În vederea demarării acestei campanii, în condițiile în care sunteți interesat de această colaborare, vă solicităm o ofertă referitoare la:
a. posibilităţile firmei dvs de a colecta deșeurile de ambalaj generate în locațiile anexate în următoarele două variante:
i. Varianta 1 – preluarea acestor deșeuri de către compania dumneavoastră și livrarea către reciclare în funcție de condițiile comerciale ale companiei dumneavoastră, această preluare fiind în baza unei oferte financiare în funcție de tipul și calitatea deșeurilor colectate;
ii. Varianta 2 – preluarea acestor deșeuri de către compania dumneavoastră doar pentru activități (autorizate) de sortare și balotare, urmând ca, parteneri ai Asociației Planeta Verde să ridice deșeuriloe sortate și balotate pentru a fi livrate unui reciclator, urmând ca și compania dumneavoastră să incaseze valoarea serviciilor prestate;
b. Oferta trebuie să aibă anexată Autorizația de Mediu a companiei dumneavoastră
c. Oferta trebuie să includă în mod clar locațiile pe care le puteți deservii, minim un județ complet, tarifele pentru ridicarea deșeurilor conform variantei 1 sau tarifele pentru serviciile prestate conform variantei 2
d. Oferta trebuie să mai includă, în cazul în care doriți varianta 1, posibilitatea de a asigura, pentru locațiile solicitate și pentru o cantitate minimă garantată de către noi, oferirea unui avans ce să garanteze buna desfășurare a proiectului și a trasabilității dumneavoastră, în așa fel încât, o cantitate cât mai aproape de 100% din cea colectată să fie reciclată. (exemplu tabelul anexat)
Pentru mai multe detalii vă stăm la dispoziție cu următoarele date de contact:
• Mihaela Papazu: , 0740 017 040
• Iulian Stoicescu: , 0755 044 400
Aşteptăm răspunsul dvs cât mai curând posibil pentru a putea demara o colaborare de succes.

Cu stimă,
Mihaela Papazu
Director Executiv
Asociaţia Planeta Verde

Hârtie și carton PET Aluminiu Alte plastice Alte metale
Tarif colectare varianta 1
Tarif prestări servicii varianta 2
(ron/tonă)

Tarif ridicare deșeuri menajere: …… (ron/tonă)

Centre de colectare care credem că ar putea răspunde căutărilor dvs.

  1. Centre de colectare deșeuri în Giurgiu
  2. Centre de colectare deșeuri în județul Giurgiu
  3. Centre de colectare fier vechi și metale neferoase
  4. Centre de colectare hârtie
  5. Centre de colectare PET
  6. Centre de colectare plastic