Ofertă colectare acumulatori industriali, baterii auto, baterii portabile, DEEE, fier vechi și metale neferoase, hârtie, lemn, PET, plastic, sticlă, textile, ulei uzat, VSU în județul Bihor, Oradea

SC OKAPIS SRL oferă servicii de consultanță de mediu pentru toți operatorii economici pentru armonizarea activităţii societăţilor comerciale cu legislaţia de mediu în vigoare.
Avem o experiență de 19 ani în consultanță în protecția mediului și 6 ani experiență în problemele de mediu ale industriei, ceea ce ne recomandă pentru un parteneriat fructuos pe o perioada lungă.
Pentru specificul activității firmei dumneavoastră firma Okapis vă oferă consultanță pentru toate problemele legate de mediu.
În continuare vă prezentăm beneficiile pe care le puteţi aduce firmei d-voastră avându-ne ca parteneri pe probleme de mediu:
– Efectuarea unui audit de mediu pentru identificarea aspectelor de mediu neconforme, GRATUIT;
– Identificarea legislaţiei de mediu specifice activităţii desfăşurate de către firma d-voastră;
– Elaboratorăm de studii pentru protecţia mediului: raport de mediu (RM), raport privind impactul asupra mediului (RIM), bilanţ de mediu (BM), raport de amplasament (RA), raport de securitate (RS), studiului de evaluare adecvată (EA).
– Întocmirea documentaţiei tehnice în vederea obţinerii acordurilor/autorizaţiilor de mediu;
– Pregătirea dosarului de mediu, conform legislaţiei de mediu;
– Documentații de mediu – gestiune deșeuri (lunar, conform HG nr. 856/2002, Legii 211/2011), declarații pentru fondul de mediu (lunar, conform OUG nr.196/2005);
– Instruirea personalului desemnat pentru responsabil gestiunea deșeurilor și responsabil mediu (conform Legii 211/2011);
– Instruirea GRATUITĂ a angajaților pentru respectarea legislației de mediu (periodic);
– Verificarea pe amplasament a respectării legislației de mediu, pentru a pregăti personalul și amplasamentul în eventualitatea unui control al Gărzii de Mediu;
– Sprijinirea societății dumneavoastră în găsirea de firme de colectare de deșeuri autorizate pentru toate tipurile de deșeuri generate (conform Legii 211/2011);
– Sprijinirea societății dumneavoastră (având în vedere că introduceți pe piața din România ambalaje) în relația cu firmele care preiau responsabilitățile pentru ambalajele introduse pe piață;
– Depunerea documentațiilor de mediu la Agenția pentru Protecția Mediului;
– Efectuarea unui audit de deseuri (conform Legii 211/2011) obligatoriu începând din anul 2012;
– identificarea de soluţii optime pentru rezolvarea problemelor de mediu;
– alte servicii (funcţie de specificul activităţii).
”Protecţia mediului constituie obligaţia şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a tuturor persoanelor fizice şi juridice.” spune articolul 6 al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195 din 2005.
Având în vedere faptul că mediul nu se poate apăra singur, sancțiunile privind nerespectarea legislației în domeniu sunt foarte mari. Relevantă în privința sancțiunilor este legea 211/2011. Astfel, doar pentru lipsa unei persoane desemnate pentru întocmirea gestiunii deșeurilor în cadrul unei companii sancțiunile sunt cuprinse între 15.000 și 30.000 RON.
Firma noastră vine în sprijinul tuturor partenerilor săi, pentru a respecta legislația privind protecția mediului într-un mod profesionist și pentru a evita primirea de sancțiuni din partea autoritaților de mediu.
Profesionalismul dovedit în întocmirea lucrărilor necesare pentru respectarea legislației de mediu este apreciat și de către autoritațile competente.
Astfel, după întocmirea unor proiecte de mediu pentru un partener, aprecierea autoritaților a fost: „cea mai complexă și mai completă lucrare”- ISU Vatra Dornei, „o lucrare profesionistă și complexă care atinge toate subiectele cerute” – ISU Craiova.

Centre de colectare care credem că ar putea răspunde căutărilor dvs.

 1. Centre de colectare deșeuri în județul Bihor
 2. Centre de colectare deșeuri în Oradea
 3. Centre de colectare acumulatori industriali
 4. Centre de colectare baterii auto
 5. Centre de colectare baterii portabile
 6. Centre de colectare DEEE
 7. Centre de colectare fier vechi și metale neferoase
 8. Centre de colectare hârtie
 9. Centre de colectare lemn
 10. Centre de colectare PET
 11. Centre de colectare plastic
 12. Centre de colectare sticlă
 13. Centre de colectare textile
 14. Centre de colectare ulei uzat
 15. Centre de colectare VSU