Ofertă colectare fier vechi și metale neferoase, plastic în Bucuresti - Ilfov

Subscrisa ROYAL INSOLV I.P.U.R.L., in calitate de lichidator judiciar aldebitoarei A.P.S.A. – AGRISTORE PRIME SITE S.A. in faliment, cu sediul social in Bucuresti, str. Thomas Masaryk nr. 17, sector 2, CUI RO 30866018, Număr de ordine în registrul comer ului J40/12880/2012, conform sentintei civile nr. 7479 din data de 15.12.2017, pronuntata in dosar nr. 24981/3/2015, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII-a Civila, prin prezenta anunta,

Organizarea selectiei de oferte pentru valorificarea urmatoarelor bunuri mobile, proprietatea debitoarei Apsa Agristore Prime Site S.A. in faliment, ca deseuri cu valoare recuperabila, constand in:

>>> Deseuri materiale plastice (supape aerisire, tuburi PN FI 160)
>>> Deseuri materiale feroase (valve hidrant)

Lista detaliata cu bunurile poate fi solicitata lichidatorului judiciar prin e-mail.

Bunurile se vand la cel mai bun pret oferit, stabilit in urma selectiei de oferte.

Oferta trebuie fie formulata in scris, semnata, stampilata si sa cuprinda pretul kg oferit de care societatea interesata de achizitie si poate fi transmisa catre lichidatorul judiciar, pana la data de 05 iunie 2024 ora 18.00, pe adresa de e-mail: office @ royalinsolv.ro, prin fax 0_3_1_4_0_1_2_7_1_8, sau la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Negru Voda, nr. 2, bl. C4, sc. 3, et. 6, ap. 86, sector 3.

Bunurile ce fac obiectul vanzarii, situate ingropate pe terenurile agricole situate pe raza localitatilor Buzau (Sina), Lipia, Odoba, judetul Buzau, iar dezinstalarea extragerea acestora din subteran se va realiza de catre cumparator.

Informatii suplimentare se pot obtine contactand lichidatorul judiciar la numarul de telefon 0_7_2_3_4_5_2_2_1_8 sau pe adresa de e-mail: office @ royalinsolv.ro

Centre de colectare care credem că ar putea răspunde căutărilor dvs.

  1. Centre de colectare deșeuri în Bucuresti - Ilfov
  2. Centre de colectare fier vechi și metale neferoase
  3. Centre de colectare plastic