Ofertă colectare fier vechi și metale neferoase în Alba Iulia, județul Alba

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ALBA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION POP RETEGANUL“ SÂNCEL
STR. MIHAI EMINESCU NR. 27 SÂNCEL JUD. ALBA
TEL/FAX: 0258 885151
e-mail:

Nr. înreg. 278/27.05.2021

CĂTRE,
LOTUS AUTO SPORT SRL

Prin prezenta vă rugăm să ne transmiteți, în scris la adresa de e-mail , o ofertă de preț pentru deșeu fier vechi provenit din casare autovehicule, cu eliberarea unui certificat de distrugere.
Menționez ca avem nevoie de această ofertă de preț pentru a putea face o evaluare a microbuzului școlar aflat în patrimoniul școlii cu valoare de inventar 0, pentru a începe demersurile care se impun în procedura de casare a autovehiculelor scoase din uz.

Vă mulțumim!

DIRECTOR,
PROF. IOANA CĂTĂUȚĂ

CATAUTA IOANA – Sancel, jud. Alba

CATAUTA IOANA a transmis aceast mesaj către autorul anunțului Dezmembrări auto în Sibot, Alba – SC LOTUS AUTO SPORT SRL, dar dorește dorește să primească mesaje și de la alte centre de colectare din Sancel/Alba sau persoane interesate.

Centre de colectare care credem că ar putea răspunde căutărilor dvs.

  1. Dezmembrări auto în Sibot, Alba - SC LOTUS AUTO SPORT SRL
  2. Centre de colectare deșeuri în Alba Iulia
  3. Centre de colectare deșeuri în județul Alba
  4. Centre de colectare fier vechi și metale neferoase