Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Alba, Sibot

SC LOTUS AUTO SPORT SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în com. Sibot, sat Sibot, CF 26 Sibot, tel: 0766327279, Bruma Daniel

Cugir, str. Emil Racoviță, nr. 3, sc.B, ap. 4, jud Alba Tel: 0766-327279, Bruma Daniel

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Alba
  2. Centre de colectare Sibot
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz