Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Alba Iulia, județul Alba

SC BUCOVRO SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Alba-Iulia, str. Soseaua de Centura, nr. 55, jud. Alba, tel: 0743462289, Hauca Mihaita

Alba-Iulia, str. Republicii, nr. 14, bl. 27, ap. 2, tel: 0753537548, Hauca Paula

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Alba Iulia
  2. Centre de colectare județul Alba
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz