Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în Alba Iulia, județul Alba

SC SATEX SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Alba Iulia, str. Clujului nr. 25, tel/fax: 0358/102768, Mocanu Vasile

  1. Centre de colectare Alba Iulia
  2. Centre de colectare județul Alba
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz