Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Alba, Șoimuș

SC AUTO ERHART SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Oarda de Jos, str. Biruinței nr. 29, tel: 0258/818784, Stefan Hartlein

  1. Centre de colectare județul Alba
  2. Centre de colectare Șoimuș
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz